ANBI

De Stichting Menswel is door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Beleid / Werkplannen / jaarverslagen / Statuten / KvK

Balans per 31-12-2016 en Staat van baten en lasten 2016 Menswel (Welzijn)
 

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO-WMD. In geen enkel geval wordt de zogenaamde 'Balkenende-norm' overschreden. Inschaling directie: schaal 13 CAO-WMD

Alle bestuursleden ontvangen per jaar € 500. Dit is een all-in vergoeding voor de bestuurs- en commissiewerkzaamheden.

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur