Kiezen voor kansen

De bijstandswet verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren.

Ook jongeren van 16 tot en met 17 jaar die geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en die voldoen aan de kwalificatieplicht, of aan wie een vrijstelling van die kwalificatieplicht is verleend, hebben recht op een werkleeraanbod.

Jongerencoach
Vindt jij het als jongere moeilijk om aan de regeltjes van de maatschappij te voldoen en krijg je jouw zaken zelf niet geregeld. Dan is de jongerencoach Kiezen voor Kansen misschien iets voor jou. De coach helpt je gericht op het bereiken van concrete doelen zoals het oplossen van problemen thuis op school of werk, in de vrije tijd, wonen, geld en dergelijke.

Bij Kiezen voor kansen staan niet de mogelijkheden centraal die de diverse hulporganisaties standaard in hun pakket bieden, maar jouw behoefte.  De hulp- en ondersteuning sluit hierop aan.

Kortom de uitgangspunten zijn: jij staat centraal, motivatie door een positief aansluitend hulpaanbod, op basis van gelijkwaardigheid en aansluitend bij de problemen die jij  zelf ervaart, niet praten maar doen.

Bijzonder is het volhardende karakter van het traject. De jongerencoach van Menswel volgt en coacht jou (en de contacten met andere instellingen) voordurend. Vooral als het moeilijk wordt en je dreigt het bijltje er bij neer te gooien.

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Jongerencoach: Kim Verkuijlen
T 0475 - 48 48 48