bestuursleden gezocht

De Personele Unie van de stichtingen Menswel, Menswel Sport en Menswel Beheer Maasgouw kent een gezamenlijk bestuur. Binnenkort zijn er in het bestuur twee vacatures. Bestuurslid is een onbezoldigde functie (wel een kleine onkostenvergoeding).

Meer informatie:

Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur, de heer Wil Schmitz, tel. 06-12873285.

Geïnteresserden worden verzocht vóór 20 november 2017 een motivatiebrief en CV te sturen naar john.vinclair@menwel.nl.

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur