BIND sport en bewegen

Sportproject BIND Echt-Susteren en Combinatiefunctionaris Sport Maasgouw is een onderdeel van het sportstimuleringsprogramma van Stichting Menswel.

BIND is de afkorting voor Bewegen In Nieuwe Dimensies. Dit geeft aan dat het aanbod van sport- en beweegactiviteiten wordt afgestemd op nieuwe ontwikkelingen / wensen in onze maatschappij. BIND wordt ingezet om bijvoorbeeld lichamelijke en mentale gezondheid en vitaliteit te behouden of te bevorderen, om actief mee te participeren in onze samenleving, om kennis te maken met nieuwe eigentijdse vormen van sportbeoefening, maar ook een impuls te geven aan de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod in zijn algemeenheid. In Maasgouw wordt het bovenstaande gevat onder de term “Combinatiefunctionaris Sport”.

De uitvoerders van de beide projecten in Echt-Susteren en Maasgouw zijn de Combinatiefunctionarissen. De term is wellicht enigszins vreemd maar geeft aan dat deze sportuitvoerders graag de verbinding en samenwerking zoeken met het onderwijs, instellingen voor kinderopvang, sportverenigingen, sportaanbieders en andere organisaties.

Het aanbod van het sportproject BIND en het project Combinatiefunctionaris Sport Maasgouw in vogelvlucht:

  • Ondersteuning bij het kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs op de basisscholen;
  • Organiseren en ondersteunen van thema projecten zoals Nationale Sportweek, Kinderboeken week, Buitenspeeldag, Kies voor Sport, BIND sport en Cultuur;
  • Ondersteuning Go for Gold Kids sportprojecten.
  • Wekelijkse naschoolse sportactiviteiten voor basisschoolleerlingen in diverse wijken / kernen in samenwerking met sportverenigingen, organisaties voor Naschoolse opvang en andere sportaanbieders.
  • Ondersteunen van Maatschappelijke stages bij sportverenigingen en andere sportaanbieders;
  • Periodieke activiteiten zoals Sportinstuiven, Kies voor Sport en Kids Play, Schoolpleinsport en zweminstuiven;
  • Ondersteunen en adviseren van verenigingen zoals het organiseren van workshops, cursussen, uitgifte periodieke nieuwsbrief;
  • Ondersteunen gebruikersoverleg Sportpark In de Bandert;
  • Organiseren van beweegactiviteiten voor 50-plussers;
  • De combinatiefunctionarissen gaan ook een actieve rol vervullen bij het uitvoering van de nieuwe WMO in de gemeente Echt-Susteren.

 

Als adviseur, initiator, ondersteuner en verbinder willen wij nu en in de toekomst blijven bijdrage aan een gezonde samenleving in de brede zin van het woord.

Voor meer informatie:
Yvonne Damen, T. 0475- 48 48 48
 

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur