Informatiebijeenkomst voor verenigingen 'Is uw vereniging AVG-proof?'

16-04-2018

De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Een vloek, een zegen of allebei? De AVG zorgt in ieder geval voor:

  • versterking en uitbreiding van privacy-rechten;
  • meer bewustwording van de risico’s die ‘onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ met zich meebrengt;
  • meer verplichtingen en verantwoordelijkheden voor instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken;
  • bevoegdheid tot het opleggen van boetes tot 20 miljoen euro.

De urgentie van de invoering van deze Europese privacywet wordt nog weinig erkend door sport- jeugd- en cultuurverenigingen. Verenigingen realiseren zich vaak niet wat ze moeten doen om aan de wet te voldoen.

De Bijeenkomst ‘is uw vereniging AVG-proof?” is op dinsdag 22 mei en wordt georganiseerd door de combinatiefunctionaris Sport- en Cultuur van de gemeente Maasgouw in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot  21.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de verplichtingen en risico’s voor uw vereniging die de invoering van de AVG-wet met zich meebrengt. Op de bijeenkomst lichten we ook een online stappenplan toe, waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Deelname is gratis.

Over het stappenplan

Uw vereniging komt er niet onderuit zelf aan de slag te gaan met de implementatie van deze wet. Met behulp van het online stappenplan kunt u zelf de stappen doorlopen. Om toegang te krijgen tot het stappenplan is een code nodig. Meer informatie over het stappenplan ontvangt u tijdens deze avond.

Provincie Limburg stelt het stappenplan voor elke Limburgse vereniging kosteloos beschikbaar. Na het afronden van alle stappen is uw vereniging AVG-proof en ontvangt de vereniging een certificaat.

Locatie: CC Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100 te Heel. Graag vooraf aanmelden.

Voor aanmelding    

Vul onderstaand formulier in of  u kunt ook bellen met 0475-418493

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.                                    

Mede namens Fer Koolen, combinatiefunctionaris Cultuur 

Sportieve groet, 

Yvonne Damen 

Combifunctionaris Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                  

0475-418493 of yvonne.damen@menswel.nl

Ga terug

Informatiebijeenkomst 'Is uw vereniging AVG-proof?'

Ja ik wil wel deelnemen
Nee ik wil niet deelnemen
Bedankt voor uw reactie / aanmelding.

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur