Cultuurprijs 2017

11-10-2017

Kent u iemand in uw omgeving die zich onvermoeibaar inzet als persoon of groep op het gebied van cultuur, in de breedste zin van het woord? Meld deze kandidaten dan aan voor de Cultuurprijs Echt-Susteren.

Tot woensdag 1 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Echt-Susteren. Met deze prijs wil men personen, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, in het zonnetje zetten. Het culturele vlak moet daarbij heel breed worden gezien. Het gaat over o.a. muziek, literatuur,  theater, dans, beeldende kunst, architectuur, fotografie, cultuureducatie, folklore, geschiedbeoefening, erfgoed, archeologie, enz., zowel binnen de professionele als amateurkunst.

Geef bij de voordracht duidelijk met redenen omkleed aan waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient. Criteria zijn o.a. het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven in het jaar 2017. Wees daarom zo volledig mogelijk en onderbouw uw argumenten. Voor alle duidelijkheid: men kan zichzelf niet voordragen. Mits per post, graag per post de voordracht in een gesloten envelop met de vermelding  “Vertrouwelijk/Cultuurprijs 2017”.

Stuur uw inzending, voor 1 november 2017, per post naar Stichting Menswel t.a.v. Cultuurcoach Rick Vechel, Châtelainplein 31, 6102 BB in Echt of per mail naar: rick.vechel@menswel.nl. Een onafhankelijke jury bespreekt de voorgedragen kandidaten en draagt tot slot een kandidaat voor aan het gemeentebestuur. De prijs bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk dat op zondag 21 januari 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Echt wordt uitgereikt.

Geef bij de voordracht duidelijk aan, met een uitgebreide motivatie, waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient. De jury let onder meer op het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven. Wees daarom zo volledig mogelijk en onderbouw uw argumenten. Voor alle duidelijkheid: men kan zichzelf niet voordragen.

Ga terug

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur