Echt - Susteren krijgt een lokaal sportakkoord. Verenigingen praat en denk mee !

09-01-2020

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het Nationale Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Het Nationale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, met plezier kan deelnemen aan sport- en beweeg activiteiten, nu en in de toekomst, ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.

Een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Om dit voor elkaar te krijgen hebben gemeenten de mogelijkheid om het Nationale Sportakkoord te ‘vertalen” naar de plaatselijke behoeften en samen met betrokken partijen een zogenaamd Lokaal Sportakkoord te realiseren.

Aan de slag met het Lokale Sportakkoord Echt – Susteren. Ook in Echt - Susteren geven we een vervolg aan het Nationale Sportakkoord. De gemeente Echt – Susteren heeft ervoor gekozen de nadruk te leggen op het thema de vitale, toerkomstbestendige sportaanbieder. Het doel is om alle sportaanbieders de gelegenheid te bieden zoveel mogelijk toekomstbestendig te worden of te blijven. Het Lokale Sportakkoord zal dan ook tot stand komen met een duidelijke inbreng van sportverenigingen en overige sportaanbieders in Echt – Susteren.

Sportformateur
Aan het akkoord wordt een uitvoeringsplan gekoppeld waarvoor door het Rijk ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Naast deze financiële middelen worden ook ingezet : Onafhankelijke sportformateur Een speciale rol bij de totstandkoming van het lokaal sportakkoord is weggelegd voor de sportformateur. De sportformateur vertaalt de inbreng van de deelnemers in een akkoord. De sportformateur opereert geheel onafhankelijk. Joris Baur, Adviseur bij Huis voor de Sport Limburg, begeleidt het traject om te komen tot het Lokale Sportakkoord. Adviseur lokale sport Elke gemeente met een sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

De Lokale Sport adviseur van Echt – Susteren is Thom Gordijn : 'Als Adviseur Lokale Sport ben ik er voor de sportaanbieders in de gemeente Echt - Susteren. Bij de vorming van het lokale Sportakkoord is het mijn taak om lokale sportaanbieders, zoals verenigingen, te helpen om hun ambities een plek te geven in het akkoord. Daarnaast ben ik er om verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van het akkoord. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van ‘services’. Dit zijn ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden zoals sporttechnische opleidingen, (bij)scholingen voor vrijwilligers of trajecten gericht op het versterken van de cluborganisatie. Als Adviseur Lokale Sport help ik de sportaanbieders door deze services in te zetten. Zo zorgen we samen voor een vitaal en toekomstbestendig verenigingsleven’.

Meepraten
De gemeente nodigt alle sportverenigingen en overige sportaanbieders uit mee te praten over de inhoud van het lokale sportakkoord.
 

Voor alle binnensportverenigingen en alle buitensportverenigingen aangesloten bij een sportbond: Op woensdag 22 januari in het Gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt van 19.00u tot 21.00u. 

Voor alle overige sportaanbieders ( fitnesscentra, sportgroepjes, fysio enz.):
Op woensdag 29 januari in het Gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt van 19.30u tot 21.00u.

In verband met de verdere organisatie verzoeken wij uw deelname vooraf bekend te maken via de mail bind@menswel.nl. Vermeld uw naam, naam van de vereniging / organisatie en het aantal personen dat deelneemt. Heeft u vooraf nog vragen ? Neem dan contact op Yvonne Damen, bereikbaar bij de Stichting Menswel 0475- 484848. U kunt uw vraag ook via het bovenstaande mailadres stellen !

Ga terug

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur