Taal op Maat Maasgouw

11-10-2017

Een op de negen Nederlanders (ook in Maasgouw) tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met het lezen, begrijpen en gebruiken van relatief eenvoudige teksten, zowel in digitale vorm als op papier.

Zij hebben moeite met het lezen van bijsluiters van medicijnen, met veiligheidsvoorschriften bij apparaten, met het invullen van formulieren etc. . Dit noemt men laaggeletterdheid. Daarnaast is er een grote groep mensen (arbeidsmigranten, st...atushouders, vluchtelingen) die de taal zeer beperkt machtig is of zelfs helemaal niet spreekt. Ook kinderen op school hebben vaak al in het begin van de basisschool een taalachterstand. Het onderwijs heeft geen tijd om deze kinderen en hun ouders (gezin) één op één te ondersteunen.

Menswel, Bibliocenter en de gemeente Maasgouw willen samen met partners dertig gezinnen per jaar uit de gemeente Maasgouw, die moeite hebben met de Nederlandse taal ondersteunen en coachen op taalgebied en aanverwante zaken, zodat zij meer zelfredzaam worden. Het project heeft een looptijd van vier jaar.

Activiteiten vanuit de vraag
Interactief voorlezen: Bij het project `Interactief voorlezen’ komt een vrijwilliger maximaal gedurende twintig weken thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het doel: voorlezen en samen lezen. Ook de ouders worden hierbij betrokken

Verteltas:
Een verteltas is een tas met boeken en spelmateriaal voor kinderen, samengesteld door ouders/en of leerkrachten. De attributen in de tas vormen aanleiding voor gesprekken (taalontwikkeling). Deze tas wordt ingezet in het kader van ouderbetrokkenheid.

Walk & talk
`De koffiepauze voor werkzoekenden’ begeleid door vrijwilligers. Hierbij krijgen de deelnemers informatie over werk. Maar het gaat vooral om het uitwisselen van ervaringen. Deelnemers kunnen zich ook inschrijven voor workshops. Dit project loopt al in Weert. Of het rendabel is om dit ook voor Maasgouw op te zetten – gezien het aantal te verwachten deelnemers – wordt bekeken.

Klik & tik:
Voor mensen die bij het uitvoeren van de digimeter (testprogramma om te kijken hoe je omgaat met computer en digitale media) onvoldoende scoren. Klik & tik biedt op een eenvoudige manier uitleg over internet voor beginners.

Interesse? of kent u iemand die laaggeletterd is? Neem contact op met: karin.kamps@menswel.nl

Ga terug

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur