Verenigingsondersteuning

Een bruisend verenigingsleven vergroot de leefbaarheid van elke gemeente. Daarom ondersteunt Menswel lokale verenigingen bij het toekomstbestendig maken en houden. Denk hierbij aan zaken als; besturen, vrijwilligers, kaders, diversiteit en vraaggericht handelen.

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en veranderende vrije tijdsbeleving zijn uitdagingen voor elke vereniging. Hiernaast helpen we bij vragen op het gebied van; samenwerking, programmering, het aanjagen van ontwikkelingen, het tot stand brengen van verbindingen en vernieuwing.
Maar ook bij praktische zaken zoals; hulp bij een vergunningsaanvraag, het vinden van een opslagruimte of advies bij de AVG regels kan bij Menswel aangeklopt worden.

De verenigingsondersteuner is actief in de gemeente Echt-Susteren.

Contactgegevens

Verenigingsondersteuner
Eric Craemers: Tel. 06-14885799