Gymnastieklokaal

In Koningsbosch exploiteert Menswel Sport nog 1 traditionele gymnastiekzaal.Gymnastieklokaal Karel V straat
Karel V-straat 49; 6104 BR  Koningsbosch

Deze gymnastiekzaal is geschikt voor bewegingsonderwijs en voor (kleinere) sportgroepen. Sporten als volleybal en basketbal zijn uiteraard mogelijk. Ook voor diverse verdedigingssporten, conditiecircuits enzovoort, leent deze gymnastiekzaal zich uitstekend.

Voor een veilige inrichting en de aanwezigheid van voldoende basismaterialen in de zaal is het sportbedrijf verantwoordelijk. Voor het juiste gebruik van toestellen en materialen is de gebruiker verantwoordelijk.

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur