Ben jij de ondernemende, verbindende leider met een uitstekend bestuurlijk gevoel?

“Wat is er nodig voor een fijn leven? Voldoende beweging, mensen om je heen, hulp als het nodig is en de gebouwen om dat allemaal mogelijk te maken. In de regio Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw is er één organisatie die zich op al die punten sterk maakt: Menswel. Wij hebben de mensen én beheren de accommodaties die het leven in onze dorpen zoveel glans geven. En als je dat gevoel zelf even kwijt bent, zijn wij er om je er weer bovenop te helpen. Hier kijken we nog echt naar elkaar om. We praten niet over welzijnswerk en sportprojecten, over ouderenhulp en jongerencoaching… we doen het gewoon. En dat doen we met de mensen van hier. Want Menswel dat zijn we samen.”

 

Binnen Menswel ontstaat een vacature voor

Directeur/Bestuurder (1 fte)

Over Menswel

Menswel bestaat uit drie stichtingen, te weten Menswel Welzijn, Menswel Sport, Menswel Beheer Maasgouw. Menswel verkeert in een transitiefase om van een bestuursmodel over te stappen op een toezichtmodel. Een juridische omvorming waar gebruikers en medewerkers niets van zullen merken maar wat past in de professionaliseringsslag die Menswel doormaakt. De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen zijn de belangrijkste financiers van Menswel om de inwoners van genoemde gemeenten een optimaal georganiseerd welzijns- en sportaanbod te bieden. Menswel telt ongeveer 60 medewerkers die worden aangestuurd door een managementteam van 3 personen en de directeur.

 

Visie en missie

De grootste kwaliteit is dat Menswel mensen helpt samen te werken en op eigen benen te staan. Menswel heeft ten doel het bevorderen, initiëren, ondersteunen, (mede) uitvoeren van activiteiten/ projecten ten bate van het welzijn van de inwoners van het werkgebied waarbij de betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de (groepen/ categorieën) inwoners uitgangspunten voor het handelen in deze zijn. Verder door het opzetten, aanbieden en exploiteren van voorzieningen en dienstverlening t.b.v. de (groepen/ categorieën) inwoners van het werkgebied.

 

Menswel wil deze doelen bereiken door:
 • Het signaleren, onderzoeken, verzamelen en registreren van behoeften, meningen en belangen van (groepen/ categorieën) inwoners, doelgroepen, klanten en cliënten.
 • Kennis te nemen van ervaringen, inzichten en beleid van, voor het werk van de stichting relevante, organisaties/ overheden.
 • Het vertalen van meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen naar, voor de stichting relevante/ bruikbare aandachtspunten, instrumenten en of actiepunten.
 • Het, op basis van het onder a. genoemde, leveren van een bijdrage aan de beleidsvorming van de lokale overheid (overheden) en het (mede-)uitvoeren van activiteiten, projecten en werkzaamheden in dit kader.
 • Het begeleiden en ondersteunen van initiatieven van (groepen/ categorieën) inwoners.
 • Het op basis van eigen inzichten opzetten van projecten, uitvoeren van activiteiten en/of het aanbieden van dienstverlening. De werkzaamheden komen tot leven in: cliëntondersteuning, wijkwerk, sport- en cultuurversterking, jongerenwerk en versterken vrijwilligerswerk;
 • Het op efficiënte en verantwoorde wijze exploiteren en beheren van binnensportaccommodaties, een binnen- en buitenzwembad, een groepsaccommodatie met logiesfunctie en brede scholen met accommodaties voor sociaal en cultureel werk.

 

Wie zoeken we?

De directeur die we zoeken is de verbindende schakel tussen de organisatie en de te vormen Raad van Toezicht. Je bent aanspreekbaar, benaderbaar en bereikbaar voor iedereen binnen de organisatie. Het spreekt voor zich dat je affiniteit hebt met de verschillende doelgroepen. Binnen Menswel zijn ‘2 bloedgroepen’ waarneembaar, beiden met hun eigen passie en professie: ‘de sportmensen’ en de ‘welzijnsmensen’. We zoeken een directeur/bestuurder die in staat is deze ‘2 werelden’ met elkaar te verbinden zonder de afzonderlijke identiteit van de professionals en hun werkzaamheden aan te tasten.
De directeur ademt menselijkheid, is doortastend, kan knopen doorhakken maar steekt waar nodig ook de handen uit de mouwen. Jij bént Menswel in hart en nieren en voelt dit zo samen met de medewerkers van de organisatie. Jouw daadkracht, je verbindende persoonlijkheid en je ervaring als leidinggevende zet je in om Menswel verder te ontwikkelen. Je vindt het leuk om actief in contact te treden met lokale bestuurders om mogelijke veranderingen met een lokaal gevoel door te voeren in het belang van die gemeenten en haar inwoners. De directeur die we zoeken vindt het belangrijk om de gemeentebesturen goed te informeren en met raad en daad ter zijde te staan om het succes van dit samenwerkingsverband verder te ontwikkelen. Van nature vind je het fijn om in een bestuurlijk complexe omgeving paden te bewandelen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. Kortom, we zoeken jou!

 

Openstaan voor vernieuwing

Menswel is toe aan een professionaliseringslag op organisatorisch gebied. Verbouwen terwijl de winkel open is. Qua structuur is het goed om bedrijfsmatige zaken nader te onderzoeken danwel aan te pakken of anders te organiseren samen met het managementteam. Verder is er een aantal (landelijke) ontwikkelingen waarneembaar zoals de transformatie sociaal domein, aanbestedingen, de sportwet (sport als publieke voorziening) en informatisering.
De directeur van Menswel heeft oog voor de ontwikkelingen, (pilot)projecten en initiatieven landelijk, regionaal en gewestelijk. Je zoekt actief naar mogelijkheden om vorm te geven aan die ontwikkelingen en vertaalt deze naar de eigen organisatie, zowel wat betreft de werkwijze van Menswel alsook de initiatieven die Menswel onderneemt richting de doelgroep en de gemeenten. Je bent een motivator en inspirator hetgeen permanente vernieuwing (beter) mogelijk maakt. De directeur is in staat om werknemers mee te nemen in en te enthousiasmeren voor vernieuwingen.

 

Omgevingsbewust

De welzijns- en sportsector is enorm in beweging. Als directeur/bestuurder ben je omgevingsbewust: Menswel is geen eiland, er zijn meerdere partners in de regio met wie een samenwerking of afstemming mogelijk is. Je hebt daarom het vermogen om kansen en mogelijkheden te zien die verder reiken dan ‘het bekende’.. Je beschikt over strategische vaardigheden, je bent bereid om over je grenzen heen te stappen en bent samenwerkingsgericht.

 

Dienend Leiderschap

De directeur die we zoeken beschikt over natuurlijke leidinggevende competenties. Je bent een ‘dienend’ leider, bent betrouwbaar, beschikt over een open-houding, bent flexibel, kunt op zowel strategisch als operationeel niveau opereren en je bent bij uitstek een verbinder. Je beschikt over schriftelijke (advies)vaardigheden, over financiële kwaliteiten en kunt helder, duidelijk en transparant de visie en uitvoering van de taken van Menswel overbrengen naar de medewerkers, partners en bestuurders.

 

Bestuurlijk sensitief met inachtneming van de ‘couleur locale’

De directeur/bestuurder heeft een goede politieke antenne en is zich ervan bewust dat er sprake is van drie verschillende gemeenten met daarachter ook drie colleges en raden. Belangen en gewenste aandachtsgebieden kunnen verschillen en jij hebt de vaardigheid alle partijen met elkaar te verbinden, bij elkaar te brengen en te houden.

 

Wat vragen we daarnaast nog van je?

 • Dat je in het bezit bent van een relevant diploma op minimaal hbo niveau;
 • Dat je fulltime inzetbaar bent;
 • Dat je aantoonbare werkervaring hebt in een vergelijkbare functie;
 • Dat je gewend bent om op directieniveau / toezichtniveau je visie en advies te geven;
 • Dat je goed op de hoogte bent van ontwikkelingen in de vakgebieden, je nieuwe kansen signaleert en deze weet te benutten en om te zetten naar (innovatieve) diensten;
 • Dat je een groot inlevingsvermogen hebt en je één voelt met Menswel;
 • Dat jouw klantgerichtheid boekdelen spreekt;
 • Dat je beschikt over een sterk analytisch vermogen en je resultaatgericht bent;
 • Dat je in staat bent een (intern en extern) netwerk op te bouwen en dat je daarbij handig gebruik maakt van je eigen bestaande netwerk;
 • Dat je je geraakt voelt door de visie van Menswel en deze op integere wijze weet te vertalen, dat je dichtbij de mensen staat.

 

En wat biedt Menswel?

Binnen Menswel heerst een informele werksfeer en een ‘can do’- mentaliteit. De functie van directeur/bestuurder bij Menswel is ingeschaald in schaal 13 CAO Sociaal Werk (salarisrange bruto € 6.800 – € 7.500 per maand bij 36-urige werkweek excl. IKB).

 

Heb jij interesse?

Stichting Menswel wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. Voor inhoudelijke informatie over de procedure kun je contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. Indien je geïnteresseerd bent in deze functie en je voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij je om vóór 20 juni 2021 je motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via www.delfin.eu. De gesprekken met de selectiecommissie zijn voorzien in week 28.