Welzijn

Samen geven we de samenleving kleur en vorm. Onze maatschappij is aan het veranderen. Er wordt meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd van burgers, met als resultaat een prettige en veilige leefomgeving. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid, eigen kracht en maatschappelijke participatie van burgers. Hieraan wil Menswel een bijdrage leveren. Onze centrale missie is: "Wij helpen mensen samen te werken en op eigen benen te staan".

Om dat mogelijk te maken hebben wij ons werk verdeeld in een aantal productgroepen:

 • wijkwerk / buurtopbouwwerk
  We geven mede richting aan een samenleving waar mensen initiatief nemen om laagdrempelige voorzieningen en diensten te creëren, voor alle leeftijden, waar een ieder zich bij thuis voelt. Menswel verbindt, ondersteunt en ondersteunt waar nodig initiatieven van bewoners. Iedereen moet kunnen meedoen aan het sociale leven, sport, school of werk. Vanuit de wijkvoorzieningen, jongerencentra, clubs en scholen coachen en activeren wij jong tot oud om hun rol in de samenleving te verzilveren.
 • versterken vrijwilligerswerk
  Veel vrijwilligers zijn er nodig. Dat willen we graag behouden en uitbreiden. Afstemming en deskundigheidsbevording zien we tot onze taak, tenslotte hoeven we niet  allemaal het wiel zelf uit te vinden!
 • cliëntondersteuning
  Welzijnswerkers helpen mensen op weg hoe ze zelf het probleem het beste kunt aanpakken, en als dat niet lukt hoe de omgeving of vrijwilligersdiensten uit de buurt of hulpverlening kunnen inschakelen. Alle vragen en wensen waarvoor nog niet genoeg voorzieningen zijn, worden verzameld. Met deze informatie gaat de wijkwerker van Menswel de buurt in om burgers en instanties aan te zetten voorzieningen te creeëren.
 • jongerenwerk
  Deze werksoort is eigenlijk een specifieke kruising tussen  opbouwwerk en cliëntondersteuning, gezien de specifieke behoefte van sommige groepen jongeren die door middel van vindplaatsgerichte benadering worden ondersteund om hun talenten te ontdekken op weg naar hun volwassenheid. Vanuit een vertrouwensband wordt preventief gewerkt, om problemen van en met jongeren zo klein mogelijk te houden en overlast te beperken.

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur