Mantelzorg

Eén op de 10 mensen in Nederland is mantelzorger. Voor de gemeente Echt-Susteren zijn dit ongeveer 1.500 mensen.

U bent mantelzorger als u lange tijd intensief voor kwetsbare familieleden of vrienden zorgt, zonder dat u daarvoor betaald wordt.

Steunpunt Mantelzorg
De cliëntondersteuners bieden in het Steunpunt Mantelzorg op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers en belanghebbenden uit de gemeente Echt-Susteren. Het Steunpunt Mantelzorg is er voor mantelzorgers van alle leeftijden!

U kunt hier terecht voor:

  • informatie en advies, ook met betrekking tot voorkoming overbelasting.
  • een luisterend oor
  • emotionele steun
  • praktische hulp en inzet van vrijwilligers.
  • belangenbehartiging
  • ontmoeting met andere mantelzorgers d.m.v. cursussen,  activiteiten en de dag van de Mantelzorg.
  • Mantelzorgcompliment.

Daarbij is uw vraag steeds ons uitgangspunt.

Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en de gemeente. Het steunpunt is aangesloten bij MantelzorgNL. Dit is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Kijkt u eens op hun site voor allerlei informatie.


Bent u overbelast?
Bij verzorging van zorgbehoeftigen thuis kunt  ook u de mantelzorger vaak wat ondersteuning gebruiken om de zorg langdurig vol te kunnen houden. U kunt bij Menswel gebruik maken van:

  • vervangende mantelzorg (respijtzorg) door vrijwilligers.
  • huiskamers.
  • ons grote netwerk aan mensen in buurten/wijken, vrijwilligers- en professionele organisaties.

Respijtzorg

De vrijwilligers van Menswel kunnen uw zorg tijdelijk overnemen, en dus respijt verlenen, zodat u op adem kunt komen, even rust nemen, aan een ontspanningsactiviteit deelnemen of naar een afspraak te gaan.
We proberen uw vraag zo goed mogelijk af te stemmen met de beschikbare vrijwilligers. De hulp is gratis, alleen vraagt de vrijwilliger een kleine onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Contact en meer informatie:
Team cliëntondersteuning
T 0475 - 48 48 48 

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur