Ouderenadvisering

De cliëntondersteuner staat u met raad en daad bij als u moeite krijgt met het zelfstandig wonen. De raad verwijst naar informatie en advies; de daad naar bemiddeling en begeleiding.

Een paar voorbeelden van vragen die u bij de cliëntondersteuner kunt stellen:
•    Kies ik voor een andere woning of de huidige woning aanpassen?
•    Welke activiteiten zijn er in mijn kern?
•    Hoe meld ik mij aan voor een aanleunwoning of zorgcentrum?
•    In mijn leven is iets ingrijpends gebeurd waarover ik met iemand wil praten.
•    Waar kan ik maaltijden, een traplift of een rolstoel aanvragen?

We komen op huisbezoek wanneer u er om vraagt.

Contact en meer informatie
Team cliëntondersteuning
T. 0475- 48 48 48

 

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur