Samen in de wijk

We geven mede richting aan een samenleving waar mensen initiatief nemen om laagdrempelige voorzieningen en diensten te creëren, voor alle leeftijden, waar een ieder zich bij thuis voelt.

Samen: dat wil zeggen burgers, organisaties en ondernemeers geven kleur en vorm aan hun eigen leefomgeving. Deels voor eigen plezier endeels voor andere burgers. Menswel verbindt, ondersteunt en bindt initiatieven.

U kunt onze welzijnswerkers vinden in uw buurt.

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur