Wijksteunpunten

Een actieve buurt met betrokken bewoners: dat is waarschijnlijk waar u wilt wonen. Het wijksteunpunt brengt mensen, wensen en ideeën bij elkaar en maakt initiatieven van bewoners mogelijk.

Samen de schouders eronder
Het is aan u om het wijksteunpunt te laten bloeien. Menswel ondersteunt u daarbij. Maar uiteindelijk is een wijksteunpunt iets van het dorp zelf.

Het idee achter de wijksteunpunten is dat u betrokken bent/raakt  bij uw eigen leefomgeving. Het dorp krijgt met het wijksteunpunt een positieve impuls; de onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe.

Door de opzet van het wijksteunpunt kunnen inwoners van jong tot oud elkaar ontmoeten en samen activiteiten voor alle doelgroepen opzetten.
Een wijksteunpunt is geen doel op zich, maar een middel om mensen de kans te geven mee te doen en mee te blijven doen in de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat centraal staat wat de inwoners wèrkelijk willen en nodig hebben. .

Wijksteunpunten in de gemeente Echt-Susteren:

  • Nieuwstadt: gemeenschapshuis
  • Echt-Noord: gemeenschapshuis St. Joris
  • St Joost/Pey: gemeenschapshuis St. Joost
  • Maria-Hoop: gemeenschapshuis de Annendaal

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Team opbouwwerk
T. 0475-48 48 48
 

 

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur