Verkeersregelaars

Verkeersregelaars zijn verplicht bij evenementen op de openbare weg waarbij het verkeer tegengehouden wordt. Bijvoorbeeld bij een optocht of wielerwedstrijd.

Hoe regel je een evenement?
Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties uiterlijk 12 weken van te voren een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder(gemeente). In samenspraak met gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning. In deze aanvraag moet o.a. de locatie en/of route van het evenement vermeld zijn. De burgemeester kan de voorwaarde opleggen dat er verkeersregelend wordt opgetreden. Indien niet duidelijk is hoeveel verkeersregelaars er nodig zijn en op welke plekken, kan de politie hierbij adviseren.

Hoe kom je aan voldoende verkeersregelaars?
Veel organisaties beschikken zelf over vrijwilligers die evenementenverkeersregelaar zijn. Heeft de organisatie er geen of onvoldoende, dan kan de organisatie een lijst bij Menswel krijgen met verkeersregelaars die bereid zijn ook voor een andere organisatie als verkeersregelaar op te treden.

De organisatie benadert zelf deze mensen om mee te helpen.
U vult het formulier “benodigde gegevens” in (verkrijgbaar bij Menswel) met de namen van verkeersregelaars die willen deelnemen aan het evenement en stuurt deze uiterlijk 2 weken vóór het evenement naar verkeersregelaars@menswel.nl

Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL):
Als u verkeersregelaars heeft benaderd die géén geldige instructie hebben dan registreert de organisator zich bij SVNL. Ga hiervoor naar de website van SVNL:
De organisator krijgt een code die hij aan de verkeersregelaars geeft. Met deze code kunnen de verkeersregelaars de instructie volgen.

De verkeersregelaars doen instructies die gedurende één jaar geldig zijn.

Meer informatie vindt u op de website van SVNL. Op de site staan handleidingen voor de organisator en ook voor de verkeersregelaars.

Wanneer ben je verkeersregelaar?

  • Je hebt een geldige instructie gevolgd
  • Je hebt je persoonlijke instructieverklaring van de politie
  • Je bent persoonlijk aangesteld door de burgemeester i.v.m. verzekerd zijn
  • Je bent aangesteld voor het evenement
  • Je hebt een verkeersregelaarshesje aan
  • Je bent in het bezit van en geldige identiteitskaart of paspoort

AVG-privacy verklaring|
Wij voeren de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming naar behoren uit, dat wil zeggen dat we alleen adresgegevens van verkeersregelaars doorgeven die daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.      

Aanstelling door de burgemeester per evenement|
De organisator van het evenement dient de gegevens van de verkeersregelaars uiterlijk 2 weken vóór het evenement door te geven aan Menswel.

Dit kan via mail of per brief.
Voor de aanstelling hebben we de volgende gegevens nodig:

  • naam evenement en organisator
  • naam en adres contactpersoon organisatie
  • datum en tijdstip evenement
  • naam, adres, geboortedatum en pasnummers verkeersregelaars

De contactpersoon krijgt de aanstelling gratis gestuurd.

De verzekering
Als de organisatie aangesloten is bij de collectieve vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente, zijn de verkeersregelaars automatisch verzekerd. Indien dit niet het geval is, kan de organisatie een informatiepakket opvragen bij Menswel.

De verkeersregelaarshesjes
Om herkenbaar te zijn als verkeersregelaar moet je een speciaal verkeersregelaarshesje aantrekken. Deze hesjes zijn gratis te leen op verschillende plekken. Verderop staan de adressen en telefoonnummers.

De hesjes moeten ruim van te voren (liefst tegelijk met de aanvraag voor de aanstelling door de burgemeester) gereserveerd worden.

 

Namen, adressen en telefoonnummers:

Menswel, steunpunt vrijwilligers:

Adres: Chatelainplein 31, 6102 BB, Pey -Echt          

Telefoonnummer: John Gerrits 0475-484848

Email: verkeersregelaars@menswel.nl

Instructies, aanstellingen en database voor gemeente Echt-Susteren, gemeente Maasgouw.

Hesjes gratis te leen, ma-do bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur; vrijdag 09.00 tot 12.00 uur.

 

Pastorie Koningsbosch: Math Cuypers, 0475-301520                     

Hesjes gratis te leen, ophalen en terugbrengen op zaterdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur.

 

Gemeente Echt-Susteren:

Bezoekadres: Nieuwe Markt 55, Echt           

Postadres: Postbus 450, 6100 AL Echt

Telefoonnummer: 0475-478478                    

Email: info@echt-susteren.nl

Evenementenvergunningaanvraag uiterlijk 12 weken vóór het evenement.

 

Gemeente Maasgouw:

Bezoekadres Publiekscentrum:

Markt 36, 6051 DZ Maasbracht

Postadres:

Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht

Telefoonnummer: 0475-852500                    

Email: info@gemeentemaasgouw.nl

Evenementenvergunningaanvraag uiterlijk 12 weken vóór het evenement.

Hesjes te leen op afspraak. Tijdig contact opnemen met 0475-852500


Politie

Spoed telefoonnummer 112

Wel politie, geen spoed: 0900-8844

 

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur