Filter op categorie:

Filter op maand:

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

De Week van de Ontmoeting

De week van 28 september tot en met 4 oktober staat landelijk in het kader van ontmoeten. In een samenleving waarin we met elkaar omgaan en vaak ook op elkaar aangewezen zijn, zijn er ook veel mensen waar voor het ontmoeten niet zo vanzelfsprekend is. Of het nu gaat om buurtgenoten, mensen in je straat of je dorp. Soms kun je het gevoel hebben weinig contacten te hebben of er misschien wel alleen voor te staan. Dan weer zoek je mensen om samen iets te ondernemen of om gewoon een praatje te maken. Maar waar vind je die?


In de week van de ontmoeting besteed de gemeente Echt-Susteren samen met Menswel extra aandacht aan wat er al is en inventariseren waar misschien wel behoefte aan is, waar het ontmoeten van andere mensen betreft.

Breed aanbod

In onze gemeente beschikken we al over een levendig verenigingsleven in sport en cultuur. Ook de sociale activiteiten in buurthuizen hebben één gemeenschappelijk doel: mensen met elkaar in verbinding brengen. Dit gebeurt o.a. door landelijke organisaties, die ook actief zijn binnen de gemeente als De Zonnebloem, Katholiek Bond van Ouderen, Seniorenverenigingen en Zij Actief.

Meer lokaal organiseert en coördineert welzijnsorganisatie Menswel per dorpskern een aantal initiatieven met, voor en door de burgers. Voorbeelden hiervan zijn Huiskamers voor senioren, Samenspraak voor statushouders en nieuwkomers, Jongerenactiviteiten binnen de jongerencentra voor jeugdigen. Sinds kort is in Echt-Noord en Susteren ook de Buurtkamer van start gegaan. De Buurtkamer is een ontmoetingsplek waar je terecht kunt om een kop koffie te drinken, een praatje te maken of een spelletje te doen.

Vanuit de verschillende projecten zijn ook al tal van initiatieven ontstaan waarin mensen met gemeenschappelijke wensen of interesses elkaar gevonden hebben. Dit zijn veelal laagdrempelige activiteiten waar je elkaar kunt ontmoeten, zoals wandelclubjes, spellenmiddagen, handwerkgroepen, een leesclub of gezamenlijke eetmomenten.

Tussen 28 september en 4 oktober worden een aantal van de activiteiten extra uitgelicht.

Kom je eten?

Op 28 september is de lunch-activiteit Kom je eten? in Buurthuis Sint Joris Echt-Noord gratis toegankelijk. Schuif gezellig aan voor een kopje soep en een broodje en ervaar dat samen eten niet alleen lekker maar ook gezellig is.

Op woensdag 4 oktober is de gratis Kom je eten? voor geïnteresseerden in Susteren bij de Harmoniezaal. Aanvang van beide activiteiten is 12.30 uur. Graag even aanmelden via paul.heffels@menswel.nl of via Menswel 0475-484848.

Social Friday in Jongerencentrum the Cube

Speciaal voor tieners is er op 29 september in het kader van Social Friday een scala van leuke activiteiten in Jongerencentrum Talenthouse. Je gaat samen aan de slag met bordspellen, een groeps-canvas of een Mario Cart-toernooi. En natuurlijk kun je er leeftijdsgenoten ontmoeten. Meld je aan via Rick.Vechel@Menswel.nl. Aanvang is 19.00 uur en deelname is gratis.

Wil je graag meer informatie over activiteiten binnen de gemeente Echt-Susteren, waar je andere mensen kunt ontmoeten of gezamenlijk dingen kunt ondernemen, neem dan contact op met Menswel, 0475-484848