Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder

Bestuursmodel

Per 1 september 2021 is de topstructuur van Menswel veranderd. Vanaf deze datum heeft Menswel een Raad van Toezicht. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Toezicht. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn toezichthouden op de wijze waarop Menswel wordt bestuurd en het adviseren van de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter
Dhr. P. Hovens, Roermond

Overige leden
Mw. C. Klesman-Nacken
Dhr. J. Pörteners, Susteren
Dhr. J. Martens, Nieuwstadt
Mw. M. Doggen, Echt

Directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht heeft per 1 september 2021 de heer Jacco Haagmans benoemd als directeur-bestuurder. In de statuten en het reglement directeur-bestuurder zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd.