ANBI

De Stichting Menswel is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet onze stichting aan een aantal voorwaarden voldoen.

Standaardformulier ANBI 2022

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI 2022

Contactgegevens

Stichting Menswel
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
+31 (0)475 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl
KvK: 410 67 232
IBAN: NL92RABO113132700
BIC: RABO NL 2U
BTW nummer: NL 0067.482.59.B01
RSIN: 006748259

Doelstelling

De stichting Menswel bevordert, begint, ondersteunt en voert activiteiten en projecten uit ten behoeve van het welzijn van inwoners. Betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van inwoners is daarbij het uitgangspunt. Het welzijn van inwoners bevorderen we daarnaast door het aanbieden van dienstverlening en het ondersteunen en exploiteren van voorzieningen.

Onze volledige doelstelling vind je in onze statuten. Deze kun je downloaden op de pagina Downloads van deze website.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleid vind je terug in ons beleidsplan. Ons beleidsplan kun je downloaden op de pagina Downloads van deze website.

Bestuurders

Kijk voor de namen en functies van onze bestuurders op de pagina Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder van deze website.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers worden gehonoreerd volgens de CAO Sociaal Werk. In geen enkel geval wordt de zogenaamde ‘Balkenende-norm’ overschreden. Inschaling directie: schaal 13 CAO Sociaal Werk. Alle bestuursleden ontvangen per jaar € 1.250. De voorzitter ontvangt een toeslag van € 250,-. Dit is een all-in vergoeding voor de werkzaamheden voor bestuur- en commissiewerkzaamheden.

Verslag

Kijk voor een actueel jaarverslag over de uitgeoefende activiteiten van Stichting Menswel op de pagina Downloads van deze website.