Vacatures

Menswel is een brede organisatie voor lokaal ‘mensenwerk’ die – soms tegen de verdrukking in – een zekere mate van ‘ambachtelijkheid’ wil handhaven in haar werk voor en met mensen. Menswel heeft een informele organisatiecultuur en een prettige bedrijfssfeer.

Van medewerkers op alle niveaus wordt een aantal eigenschappen verwacht:
Zelfstandig – samenwerkingsgericht
Planmatig – creatief/flexibel
Doelgericht – praktisch
Gedreven – incasseringsvermogen
Integer – ‘sociaal handig’

Open sollicitatie

Het werk van Menswel is voortdurend in beweging waardoor het voor ons interessant is te weten wie er eventueel ‘beschikbaar’ is. Open sollicitaties zijn daarom – bij voorkeur via e-mail – altijd welkom.

Vacatures/ Stagemogelijkheden
1. Agogisch werk / Sociaal Cultureel
2. Sport en bewegen
2. Administratie / Financiën
3. Technisch / Beheer / Huishoudelijk (Facilitair)

Je open sollicitatie kun je sturen naar sollicitatie@menswel.nl.