Sport & Beheer

Wat is er nodig voor een fijn leven? Voldoende beweging, mensen om je heen, hulp als het nodig is en de gebouwen om dat allemaal mogelijk te maken. In de regio Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw is er één organisatie die zich op al die punten sterk maakt: Menswel. Wij hebben de mensen én beheren de locaties die het leven in onze dorpen zoveel glans geven.

Sport verenigt ons

Samen met de lokale en regionale sportaanbieders willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Onze ambitie is om sporters te voorzien van functionele, goede en duurzame sportaccommodaties en de exploitatie continue te verbeteren. Een belangrijke stap is het verduurzamen van zwembaden en sporthallen. Door het installeren van zonnepanelen op sportcomplexen, zetten we al flinke stappen in het besparen van energie.

Onze medewerkers

Onze medewerkers van Sport & Beheer zetten zich dagelijks in voor een vitale samenleving. Heb je een vraag, spreek ze dan gerust aan in een van onze sportaccommodaties. Je komt ze vanzelf tegen en ze zijn goed herkenbaar.

Meer informatie:

Reserveren accommodaties
Ine Kersemakers, medewerker verhuur
Telefoon: 0475- 48 48 48
E-mail: reserveren@menswel.nl

Sportaccommodaties Echt-Susteren
Dennis van Eck, teamleider sport
telefoon 0475 – 482 160
Miguel van Pol, coördinator sport
telefoon 0475 – 482 160

Sportaccommodaties Maasgouw
Rudy Sentjens, coördinator binnensport
telefoon 0475- 48 48 48
Thijs Sentjens, coördinator Eurobad
telefoon 0475- 48 48 48