Filter op categorie:

Filter op maand:

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’ voor Menswel

Stichting Menswel[1] heeft het kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’ van Sociaal Werk Nederland toegekend gekregen. Dit kwaliteitslabel draagt niet alleen bij aan het kritisch blijven op de uitvoering van het werk maar ook waar mogelijk aan de verbetering ervan. Tevens brengt het label in beeld wat de kwaliteiten van de organisatie zijn.

Zo komen uit de auditrapportage onder andere als sterke punten naar voren dat er sprake is van een groot netwerk, goede zichtbaarheid in de wijk/kernen en worden veel voorbeelden genoemd van samenwerking, afstemming en samen optrekken met actieve burgers. Dit sluit aan bij de doelen van Menswel waar men voor staat: waar nodig ondersteunen van mensen en organisaties en daar waar mogelijk faciliteren van mensen die zich voor een ander willen inzetten. 
Naast het kwaliteitslabel “Schoon en Veilig” voor het binnenzwembad beschikt Menswel nu ook over een kwaliteitslabel voor haar welzijnswerk.

Het kwaliteitslabel wordt op de voordeur geplakt.

Zonder vakmensen geen kwaliteit

Menswel heeft gekozen voor beoordeling in het kader van het label ‘Sterk Sociaal Werk’ omdat dit de focus legt op gedrag en houding van de professional en niet op procedures en processen. Het keurmerk is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en voor faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is tot stand gekomen voor en door de branche, vanuit de ambitie om optimaal te presteren en continu te verbeteren. Het keurmerk focust op de dagelijkse praktijk van onze medewerkers. Het nodigt hen daarnaast uit tot reflectie en het zoeken naar manieren om de dienstverlening te optimaliseren en waar nodig bij te stellen.

Voor de certificering zijn 15 betaalde professionals, 3 vrijwilligers en 2 stagiaires geïnterviewd. Op deze wijze zijn alle onderdelen[2] van het welzijnswerk dat Menswel verzorgt ge-audit. Medewerker hebben de gesprekken als prettig en waardevol ervaren. Met name dat een externe partij kritische kijkt naar wat en hoe je het doet helpt om scherp te blijven. 

Met behulp van de resultaten van de audit gaat Menswel zijn dienstverlening aan de inwoners, vrijwilligers en verenigingen van Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen verder verbeteren. Verbeteren zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen. Ook op momenten dat het even tegenzit. Kom verder, Menswel.  


[1] Menswel is gevestigd in Echt verzorgt welzijnswerk en beheert sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed. Menswel werkt voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. 

[2] Het welzijnswerk bestaat uit sport- en beweegcoaches, cultuurcoaches, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, steunpunt vrijwilligers, ouderenwerk, cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning en woonbegeleiding statushouders.