Jongerencoaching

Jongeren die extra begeleiding nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld horen tot een risicogroep kunnen met een individueel jongerencoach aan de slag. Meestal worden deze jongeren doorverwezen door een van de partnerorganisaties of melden ze zichzelf vrijwillig aan.

Vaak hebben deze jongeren problemen op meerdere gebieden en hebben daarom moeite om hun plekje in de samenleving te vinden. De individueel jongerenwerker stimuleert ze om enkele concrete doelen te bereiken door:

  • te leren hoe ze hun eigen problemen en die van de omstandigheden waarin ze leven aan te pakken.
  • een positieve verandering te brengen in hun eigen houding, gedrag, beleving of communicatie.
  • te leren zelfstandig keuzes te maken en zelfstandig te leren functioneren.

De jongerenwerker onderhoudt nauw contact met de omgeving van de jongere
zoals de ouders, school, gezinscoaches en andere betrokken partijen.
De individueel jongerenwerker is een mix tussen een ambulant jongerenwerker en een maatschappelijk werker. Deze jongerenwerkers werken proactief. Zij bezoeken jongeren bij diverse (openbare) ontmoetingsplekken in hun vrije tijd en bekijkt of er jongeren zijn die eventueel aandacht nodig hebben.

Zij hebben beslist geen negen tot vijf mentaliteit en zijn niet vaak in een kantoor te vinden. Ze passen in de leefwereld van de jongeren. De jongerencoach is laagdrempelig (mobiel en via social media) bereikbaar en kan snel inspelen op voorkomende situaties. Tot een bepaalde hoogte kunnen zij ook direct hulp verlenen.

Contactgegevens

Jongerenwerker
Nikée Renders: Tel. 06 – 282 146 95
Hamed Alam: Tel. 06 – 143 311 12

Roerdalen
Michelle Heijthuijsen: Tel. 06 – 248 175 95
Boris Ritzen: Tel: 06-410 720 71