Filter op categorie:

Filter op maand:

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Menswel krijgt nieuwe directeur-bestuurder

Afgelopen maanden is het bestuur van Menswel bezig geweest met het wijzigen van de topstructuur van Menswel. Het betrof twee items, namelijk  het vervangen van het huidige toezichthoudende bestuursmodel voor het model raad van toezicht en het benoemen van een nieuwe directeur-bestuurder als  opvolger van de huidige directeuren John Vinclair en Paul Horsmans. Zeer onlangs heeft het bestuur besloten de heer  Jacco Haagmans per 1 september te benoemen tot nieuwe directeur-bestuurder. Het bestuur is van  mening dat de heer Haagmans de juiste persoon is om Menswel de komende jaren te leiden.

Jacco Haagmans heeft een brede ervaring opgebouwd op het terrein van het welzijn, sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed. Dit heeft hij gedaan in dienst van diverse gemeenten, maar ook in adviesfuncties. 

Jacco Haagmans: “Mijn hart ligt bij het scheppen van randvoorwaarden zodat mensen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Ik geloof in de kracht en de wil van het individu en het belang van samenwerken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Menswel vervult hierin een belangrijke rol en naar de toekomst liggen er mooie uitdagingen voor de organisatie en de medewerkers. Hierbij is het van belang om de juiste balans te vinden tussen kwaliteit en het leggen van de verantwoordelijkheid op de juiste plek. Ik verheug me erop deel uit te maken van Menswel en velen persoonlijk te ontmoeten.”

John Vinclair en Paul Horsmans zullen per 1 september terugtreden als directeur. John Vinclair gaat vanaf 1 september in deeltijd verder in de functie van stafmedewerker. Op deze wijze blijft zijn kennis beschikbaar en kan een zorgvuldige overdracht plaatsvinden. Paul Horsmans zal per 1 september onze organisatie verlaten om volledig terug te keren in zijn hoofdbaan. Het bestuur is dankbaar voor hetgeen deze directie voor Menswel heeft betekend.

Wil Schmitz
Voorzitter Raad van Toezicht Menswel