Jongerenwerk op school

‘It takes a village to raise a child’. In sommige culturen is het heel normaal dat je als hele gemeenschap je schouders zet onder de opvoeding van kinderen. Jongeren leren ook buiten school, vandaar dat het Connect College en het jongerenwerk van de stichting Menswel gaan samenwerken.

Zo ontstaat er een continue verbinding tussen de kinderen op school, het gezin, en de vrije tijd die ze doorbrengen met leeftijdsgenoten. Doel is om kinderen zo goed mogelijk door de puberteit te begeleiden zonder dat daar (te veel) inzet van zwaardere hulpverlening nodig is.

Het jongerenwerk is van oudsher actief in de vrije tijd van jongeren, en slaat een brug tussen de leefwereld van jongeren en die van volwassenen. Buurtbewoners, sportverenigingen, leraren en anderen ontwikkelen leuke activiteiten met en voor jongeren. Door deze samenwerking komen meer jongeren in beeld bij Menswel en de meesten gaan immers naar het Connect College.

Positief en met de focus op talent
In een zogenoemde pedagogische civil society zijn volwassenen bereid om de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen. Ouders, jongeren en buurtbewoners maar ook familieleden, leraren, sportcoaches, kortom; alle volwassenen, zijn onderling zó betrokken dat het bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. We weten elkaar dan snel te vinden.

De coaching en begeleiding van kinderen focust op het positief leren omgaan met elkaar. Kinderen worden structureel benaderd vanuit hun talent, en door het jongerenwerk uitgedaagd om dit talent ook te leren inzetten in hun eigen omgeving.

In het Talenthouse in Echt organiseren het Connect College en Menswel geregeld bijeenkomsten of activiteiten voor de jeugd of voor opvoeders. Een mooi voorbeeld is een groep leerlingen van Connect College die in hun vrije tijd onder begeleiding van een jongerenwerker een activiteit ontwikkelt voor bejaarden.

De jongerenwerkers van Menswel kunnen kinderen ook coachen in een kort traject. Dat gebeurt in overleg met de ouders en school.

Contact en meer informatie
Heeft u leuke ideeën voor activiteiten, of zou u ook uw bijdrage willen leveren aan deze pedagogische civil society, ben of mail dan jongerenwerker Daan Rooijakkers 0475-484848 of daan.rooijakkers@menswel.nl  

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur