Hulp door vrijwilligers

Samen staan we sterker en zorgen we voor een fijn leven in onze dorpen. Met ruim 200 vrijwilligers zet Menswel zich in voor:

Hulp bij thuisadministratie

Soms stapelen rekeningen en papieren zich op. Verdwijnen in een kast, zak of doos en beetje bij beetje verliest het overzicht. Hierdoor kunnen betalingsachterstanden en/of schulden ontstaan. Hulp bij het opruimen en ordenen kan dit voorkomen en hier een eind aan maken. Een helder overzicht geeft controle en werkt preventief.
Een vrijwilliger kan u helpen om op een eenvoudige manier uw administratie op orde kan brengen en houden.

U kunt deelnemen als u:

  • Inwoner bent van de gemeente Echt-Susteren
  • Tijdelijk in bijzondere omstandigheden verkeert waardoor u hulp nodig hebt.
  • Bereid bent zelf mee te helpen en aan de gemaakte afspraken houdt.

U kunt bellen met sociaal werkster Jenny Kooke Tel. 0475 – 48 48 48 of haar een mail sturen: jenny.kooke@menswel.nl

Nederlands oefenen: Taalmaatjes

Taalmaatjes helpen u thuis of in de praatclub Samenspraak met de Nederlandse taal. Door veel met elkaar te oefenen gaat het lezen, praten en begrijpen in het Nederlands snel beter.

U bent welkom bij praatclub Samenspraak op:

  • Donderdag 10.00-11.30 uur Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58 Echt
  • Woensdag 10.00-11.30 uur, de Harmoniezaal, Feurthstraat 56 Susteren
  • Taalmaatje thuis op afspraak.

Informatie en aanmelding:

Sociaal werkster: Rieny Linssen
Tel. 0475 – 48 48 48

Mantelzorgmaatjes

Onze vrijwillige maatjes nemen uw gezelschap tijdelijk over zodat u met een gerust hart even de deur uit kunt gaan.
We proberen uw vraag zo goed mogelijk af te stemmen met de beschikbare vrijwilligers. De vrijwilliger kan een kleine onkostenvergoeding vragen voor gemaakte reiskosten.

Contact en informatie:

John Schreurs Tel. 0475 – 48 48 48

Digimaatjes

In de praktijk blijkt dat met name 50 plussers allerlei vragen hebben over computer of mobiele telefoon gebruik en dat er behoefte is aan ondersteuning, vaak ook ná het voltooien van een cursus. Een digimaatje komt op afroep bij u thuis om te helpen met vragen op digitaal gebied.

Wellicht komen er ook andere zaken naar voren bijvoorbeeld moeite heeft met de financiële administratie, of moeite met begrijpend lezen of schrijven. Het digimaatje kan met u bekijken of/en welke hulp er nodig is.

Er wordt gewerkt aan inloopmomenten in Echt-Susteren en Roerdalen waar u met uw digitale vragen terecht kunnen. Digimaatje is aangesloten bij Taalhuis Echt-Susteren en Taalhuis Roermond.

Contact en informatie:

Karin Kamps Tel. 0475 – 48 48 48