Woonbegeleiding statushouders

Gemeentes krijgen jaarlijks een opdracht voor huisvesting vergunninghouders. Dat betekent dat een bepaald aantal vluchtelingen, vanuit het asielzoekerscentrum worden gehuisvest en ingeburgerd in hun gemeente.

Menswel verzorgt voor de gemeente Echt-Susteren in het eerste woonjaar de zaken rondom zelfstandig wonen en zelfredzaamheid.
Van het tekenen van het huurcontract, de basisinrichting van het huis, aanmelden bij instanties tot aan maatschappelijke participatie. Een enorme klus waarbij de hulp van vrijwilligers meer dan welkom is.

Contactpersonen: