Filter op categorie:

Filter op maand:

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Nieuwe voorzitter RvT Menswel

De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 10 november de heer Peter Hovens benoemd tot zijn nieuwe voorzitter. De heer Hovens zal per 1 januari 2023 de hamer overnemen van Wil Schmitz die, na 8 jaar te hebben gediend, afscheid neemt. 

De raad van toezicht heeft Peter Hovens leren kennen als een gedreven en ervaren opvolger met een passie voor welzijn en sport. Peter Hovens – van origine bestuurskundige – heeft afgelopen jaren in verschillende functies ruime ervaring opgebouwd als bestuurder in het openbaar bestuur en als inhoudsdeskundige. Daarnaast sluit zijn visie aan op de rol die de Menswel organisatie in de gemeenschap dient te vervullen, bij hetgeen waar Menswel voor staat.  “Mensen stimuleren om “Mee te doen”, talenten te ontwikkelen/benutten en waar nodig ondersteunen in het vinden van de eigen weg”. 

Peter Hovens ziet deze nieuw functie als een mooie nieuwe uitdaging. “We leven in een ongemakkelijke tijd waarin het voor veel burgers en vrijwilligersorganisaties een opgave is om overeind te blijven. Juist in zo’n situatie is de bijdrage die Menswel levert aan het creëren van een vitale samenleving enorm belangrijk.  Ik zie ernaar uit om hier een klein steentje aan bij te dragen; weliswaar op enige afstand, maar nadrukkelijk handelend vanuit de menselijke maat.”