Ondersteuning bij initiatieven

Wat we precies doen

Samen met jou willen opbouwwerkers de leefbaarheid in het dorp verbeteren.
We stimuleren mensen om na te denken over hun leefomgeving en om daar een steentje aan bij te dragen. Als het nodig is bieden we graag ondersteuning.

We denken bijvoorbeeld mee in het realiseren van initiatieven. Denk daarbij aan advies over een plan van aanpak, hoe begin je, wat is nodig, wie kunnen erbij betrokken worden, wat kan zelf gedaan worden, waar kun je bij aansluiten.

Wij brengen mensen, wensen en ideeën bij elkaar. Activiteiten en initiatieven die ontstaan dragen eraan bij dat mensen zich betrokken voelen en mee kunnen doen. De opbouwwerkers signaleren de vragen vanuit de gemeenschap en delen deze als het nodig is met de gemeente of andere samenwerkingspartners.

Opbouwwerkers zijn werkzaam in de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen.

Wijksteun- en ontmoetingspunten

De gemeente Echt-Susteren heeft Wijksteun- en ontmoetingspunten in de gemeenschapshuizen in Nieuwstadt, Echt-Noord, St. Joost/Pey en Maria Hoop. Een Wijksteunpunt is een moment in de week waarop de wijkbewoners elkaar ontmoeten en allerlei activiteiten samen uitvoeren. Onze opbouwwerkers zijn hierbij regelmatig aanwezig en staan klaar voor vragen en eventueel ondersteuning. Eventueel samen met partnerorganisaties.
Je kunt de opbouwwerkers overal tegen komen. Zij doen er alles aan om met jou in contact te komen via de activiteiten, buurthuizen of gemeenschapshuizen.

Contactgegevens

Gemeente Echt-Susteren:
Karin Kamps
karin.kamps@menswel.nl
Tel. 06 – 319 134 63

Dina Wolfs
dina.wolfs@menswel.nl
Tel. 06 – 187 570 19

Vincent Gussenhoven
vincent.gussenhoven@menswel.nl
Tel. 06 – 148 85 799

Gemeente Roerdalen (sociaal team)
Twan Geelen
twan.geelen@menswel.nl
Tel. 06 – 282 146 65

Tom Smeets
tom.smeets@menswel.nl
Tel. 06 – 485 312 08