Filter op categorie:

Filter op maand:

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Welzijn op Recept in Roerdalen wordt vervolgd

Na een succesvol verlopen pilot met 145 verwijzingen in anderhalf jaar, is sinds 1 januari 2024 in de gemeente Roerdalen Welzijn op Recept een reguliere interventie. Het ‘geheim’ van dit succes ligt in het perfecte samenspel van de gemeente, huisartsen, het Sociaal Team en de gedreven, creatief denkende welzijnscoach Helen Bours.

De Midden-Limburgse gemeente Roerdalen begint het nieuwe jaar goed: Welzijn op Recept is daar nu een reguliere interventie. Helen Bours, welzijnscoach bij welzijnsorganisatie Menswel, krijgt daartoe een taakomvang van 24 uur en maakt ook deel uit van het Sociaal Team, waarmee ze daarvoor al samenwerkte.

Hoe is men tot dit besluit gekomen?

De gemeente is continu meegenomen in de ontwikkelingen van de pilot. Ook hebben cliënten hun verhaal kunnen vertellen, via interviews maar ook rechtstreeks aan de gemeente- en adviesraad.

Ook brengt Bours zelf regelmatig Welzijn op Recept en haar werk als welzijnscoach onder de aandacht: “Ik sluit geregeld aan bij het koffiedrinken, lees werkoverleg van de huisartsenpraktijken.”

Op 14 november nam ze deel aan een door ROS Robuust georganiseerde leerbijenkomst over Welzijn op Recept. “Heel nuttig, de tijd was veel te kort, je wilt nog zoveel bespreken. Gelukkig komt er op 30 januari een vervolg in Tilburg.” Zelfs op landelijk niveau praat de welzijnscoach mee: “Op 26 oktober was ik uitgenodigd door het ministerie van VWS, een gevolg van de artikelen van het Landelijk Kennisnetwerk, zo bleek. Op die bijeenkomst, geleid door Pieter Hilhorst, ging het om de vraag: hoe verbind je het medisch en het sociaal domein? Ik vond het mooi dat ze kennis ophaalden uit het werkveld, dus bottom-up.”

Evaluatiemoment

Doorslaggevend voor het besluit was vooral het evaluatiemoment in het gemeentehuis met mensen van de gemeente, het Sociaal Team, huisartsen en Menswel. Bours heeft toen een presentatie gehouden over wat zij in de pilot heeft gedaan, dus de ‘cijfers en feiten’ doorspekt met verhalen uit de praktijk. Zoals dat van Ron, oud-Welzijn op Recept-deelnemer, die als ervaringsdeskundige nu zelf anderen ondersteunt. “Ik ben daar eigenlijk al meteen mee begonnen vanuit de gedachte ‘wat is belangrijk om terug te koppelen naar de samenwerkingspartners?’ In de loop van de tijd heb ik dat verder ingevuld. Die info kon ik gebruiken voor de presentatie.”

Er zijn ook huisartsen aan het woord geweest die aangaven heel enthousiast te zijn. Ze zijn overtuigd dat de interventie werkt en verwijzen vol vertrouwen patiënten door naar de welzijnscoach. “Een van de huisartsen zag bij enkele patiënten een drastische terugloop in het aantal bezoeken. Het ging om kwetsbare patiënten die van alles mankeren, waarvoor zij ook echt huisartsenzorg nodig hebben. Het mooie van de evaluatiebijeenkomst was dat de enthousiaste verhalen van collega’s sommige huisartsen triggerden om meer te gaan verwijzen. De gemeente was verrast door het aantal doorverwijzingen. Zij had maximaal 50 verwacht. Het waren 145.”

Creatief denkende welzijnscoach

Daar is zeker ook welzijnscoach Bours zelf debet aan. Ze is nog even enthousiast, misschien is gepassioneerd een betere term, over haar werk als welzijnscoach als toen we haar aan het begin van de pilot voor het eerst spraken. Toen noemde ze het ‘een topbaan!’. Nog steeds straalt ze wanneer ze vertelt over hoe ze mensen helpt om weer structuur, kleur en positiviteit in hun leven te krijgen. ”Vaak kom ik goed nieuws brengen, zo voelt het en dat is zo mooi. Ik verdiep me in die persoon, kijk wat echt passend is. Ik zou niets anders willen doen.”

Soms ervaart ze dat wat echt passend is, er nog niet is. Gelukkig kan Bours heel creatief denken. Zo heeft ze, samen met het Sociaal Team, een Leeskring en een Hobbyclub opgezet. “Ik heb het idee geopperd en zij hebben het opgezet. Beide lopen geweldig, deelnemers kunnen zich ook zelf aanmelden. De Leeskring telt zo’n twaalf deelnemers. De Hobbyclub is begonnen met drie cliënten met een fysieke beperking, die niet konden wandelen, maar wel graag eruit wilden en creatief bezig wilden zijn. Nu komen elke dinsdagmiddag 22 mensen bij elkaar in een zaaltje in de kerk. De een breit, de ander borduurt of doet diamond painting. De Wensbus brengt een deel van de deelnemers. Oudere Roerdalers die door omstandigheden niet meer zo mobiel zijn, kunnen daarvan gebruik maken.”

Inspirerend voorbeeld

Geïnspireerd door onder anderen het succesverhaal van Roerdalen gaat ook het nabijgelegen Echt-Susteren starten met Welzijn op Recept. Bours is blij: “Een collega dichtbij om mee te overleggen en te sparren.”

Dit bericht is gepubliceerd op Welzijn op Recept: het landelijk kennisnetwerk

Het succes van Welzijn op Recept

In dit interview vertelt Helen wat Welzijn op Recept zo’n succes maakt.